*/

Lidmaatschap - voorwaarden, kosten en opzeggen

Algemeen

 

Jaarlijks worden de lidmaatschapskosten vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Deze bedragen  worden vastgelegd voor het dan lopende kalenderjaar. Wie gedurende het jaar lid wordt, betaalt voor dat jaar  naar rato de contributie. Onder de lidmaatschapskosten vallen: contributie, bondsbijdrage, competitiebijdrage,  inschrijfgeld en donateursbijdrage. 

Daarnaast bevat het lidmaatschap kosten die afhankelijk zijn van het aantal deelnemers en later te bepalen  kosten: de trainingsbijdragen.

 

Lidmaatschapskosten

 

In onderstaande tabellen staan de bedragen voor de verschillende onderdelen vermeld. Tel de componenten op om tot de totale lidmaatschapskosten te komen.

Inschrijfgeld Bedrag
Inschrijfgeld (eenmalig te voldoen)   € 10,00
Contributie Bedrag
Jeugd t/m 17 jaar € 190,00
Senior 18 jaar en ouder € 250,00
Woensdagmiddaggroep € 180,00
Donateur €   25,00
Competitiebijdrage Bedrag
Junioren € 55,00
Landelijke competitie senioren 2e t/m 4e divisie € 105,00
Regionale competitie senioren veren shuttles € 105,00
Regionale competitie senioren nylon shuttles € 70,00
Recreanten voorjaarscompetitie € 55,00
Recreanten najaarscompetitie € 55,00
de hoogte van de competitiebijdrage wordt vastgesteld door de Bond.  

Training senioren en selectietraining jeugd

 

Voor deze trainingen worden de volgende regels gehanteerd:

 • De training moet kostendekkend zijn.
 • De bijdrage is derhalve afhankelijk van het aantal inschrijvingen, trainingsperiode en duur van de training
 • De trainingsbijdrage wordt betaald voor het hele seizoen.
 • Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap leidt niet tot teruggave van de trainingsbijdrage.
 • De jeugdspelers die een overstap maken naar de senioren en meedoen met de trainingen betalen het eerste jaar de helft van de trainingsbijdrage senioren.

Meer informatie over de trainingen en trainingsbijdrage kunt u krijgen bij de Technische Commissie tc@bc-castellum.nl

 

Langdurige blessure

 

Een lid van de vereniging die geblesseerd raakt en verwacht dat dit een langdurige blessure gaat worden, meldt dit aan het bestuur. Indien de blessure vanaf datum melding langer duurt dan 3 maanden wordt het blessuretarief gehanteerd. Het blessuretarief voor junioren bedraagt € 50,00 en voor senioren € 60,00 per geheel jaar. 

 

Lees hier de voorwaarden en manier van aan- en afmelden. 

 

Incassomomenten

 

Voor de incasso van de lidmaatschapskosten wordt het volgende schema gehanteerd. Leden worden (circa een week) voor de incassodatum per e-mail op de hoogte gesteld van de geplande incasso

 

Maand Incasso
Maart/april
 • Eerste helft van de jaarcontributie
 • Donateurschap
 • Deelname voorjaarscompetitie
Augustus/september
 • Tweede helft van de jaarcontributie
Oktober/november
 • Deelname reguliere jeugdcompetitie
 • Deelname reguliere seniorencompetitie
 • Deelname najaarscompetitie
 • Competitietraining senioren
 • Extra training jeugd
 • Recreantentraining

Betaling

 

De contributie en overige kosten worden geïnd per automatische incasso. Hiervoor wordt bij aangaan van het lidmaatschap een machtiging afgegeven. Het lidmaatschap van de vereniging wordt halfjaarlijks automatisch verlengd.

 

Opzeggen

 

Opzeggingen dienen gedaan te worden:

 • vóór 1 december (einde lidmaatschap 31 december)  òf
 • vóór 1 juni (einde lidmaatschap 30 juni)

van elke jaar. Indien dit niet tijdig gedaan is wordt u nog een halfjaar contributie in rekening gebracht. Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend via het opzegformulier op onze website:

 

https://www.bc-castellum.nl/formulieren/opzeggen/

 

Na invulling van het formulier ontvangt u een bevestiging van de opzegging.