*/

Blijf je stil of praat je erover?

Beste badmintonners,

 

Graag maken de vertrouwenscontactpersoon en het bestuur jullie attent op het document Sociale Veiligheid, waarin het preventief beleid bij grensoverschrijdend gedrag is beschreven.

De afgelopen jaren komt grensoverschrijdend gedrag in de sport steeds meer naar buiten omdat men inziet dat dit gedrag absoluut niet getolereerd mag worden. Met het preventief beleid willen wij van badminton een ‘veilige sport’ maken, waardoor wij allemaal met plezier kunnen en blijven badmintonnen.

Lees dit dit document (English version) eens door, zodat je ook voor jezelf, als sporter, weet wat wel en niet kan qua gedrag binnen onze vereniging.

Laat het vooral weten als je hierover vragen en/of opmerkingen hebt:

Neem dan contact op met vcp@bc-castellum.nl