*/
 · 

Corona update

<English version below>

 

Beste leden, ouders en verzorgers van leden,

 

Naar aanleiding van de persconferentie afgelopen dinsdag heeft het bestuur overleg gehad en het volgende besloten:

  1. Voor de junioren zal trainen op zaterdag en vrijspelen op donderdag mogelijk blijven mits de trainingen door de trainers gegeven kunnen worden. Aangezien er tijdens de herfstvakantie geen training wordt gegeven worden deze mogelijkheden verder uitgewerkt en zal de jeugd op zijn vroegst weer op zaterdag 31 kunnen beginnen.
    Voor de selectietraining wordt nog gekeken of deze door kan gaan.
  2. Door de sterk aangescherpte en door de Overheid opgelegde maatregelen en richtlijnen, welke nader zijn uitgewerkt door BadmitonNL en SportUtrecht, blijven er uiterst beperkte mogelijkheden over voor Amateur Senioren om te blijven sporten. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten om voor de senioren een gehele stop te gelasten, zolang deze huidige maatregelen van kracht zijn, dus minimaal vier (4) weken vanaf de ingangsdatum, eerder deze week. Er zullen dus vanuit BC Castellum geheel geen activiteiten voor Senioren plaatsvinden, noch binnen, noch buiten.

Wij begrijpen dat dit geen leuk nieuws is, maar behalve dat de overblijvende mogelijkheden vrijwel onuitvoerbaar zijn, zijn wij tevens van mening dat onze leden en zeker ook de Corona-vrijwilligers een onnodig hoog gezondheidsrisico zouden lopen. Deze verantwoordelijkheid kunnen en willen we niet nemen.

 

Daarnaast was de boodschap vanuit Premier Rutte ook duidelijk: "Beperk sociale contacten en reisbewegingen", "Strenger zijn op ons eigen gedrag", “Niet alles wat formeel mag, hoeft ook".....

We zijn allemaal klaar met dit verschrikkelijke virus, maar deze is helaas nog niet klaar met ons.

 

We hopen dat iedereen gezond blijft.

 

Met vriendelijke groet,

Alex, Stephan, Gabrielle, Rene en Chantal

Bestuur BC Castellum

www.bc-castellum.nl

 

[English version]

 

Dear members, parents and caretakers,

 

In regard to the press conference which was held last Tuesday the board has decided that:

 

  1. For our junior members Saturday training sessions and Thursday free play evenings remain possible if trainers are available to provide the training sessions. Since there are no training sessions during autumn break, possibilities are reviewed in the meantime. This means that our junior members will start on Saturday 31 October the earliest.  We are still reviewing the possibilities for the selection training sessions.
  2. Because of the new and strict measurements that are further elaborated by BadmintonNL and SportUtrecht, only very limited possibilities remain for our senior members to continue playing badminton. Therefore the board has decided to stop all activities as long as the current measurements are in place, which means at least four (4) weeks from the startdate earlier this week. BC Castellum will not facilitate any activities for our senior members, neither inside or outside. 

We fully understand that this message is not a happy one. However not only are the measurements so strict that a continuation of any activity is almost impossible, we also do not want our members and Corona-volunteers to run any health risk.

 

Furthermore, minister-president Rutte clearly said: 'Limit your social contacts and travel movements. We need to be stricter in our own behaviour. We do not have to do everything that is also allowed.'

We are all really done with this horrible virus, it however is not done with us.

 

Please keep safe.

 

Best regards

Alex, Stephan, Gabrielle, Rene and Chantal

Board BC Castellum

www.bc-castellum.nl

Reactie schrijven

Commentaren: 0