*/
 · 

BELANGRIJK CORONA BERICHT

 (english text below)

Beste Leden,

 

Op basis van de nu aanwezige informatie rondom het Corona virus heeft het bestuur van BC Castellum besloten de door de autoriteiten afgegeven richtlijnen en adviezen, gesteund en nader gedefinieerd door onder meer Gemeenten, SportUtrecht, NOC*NSF, Badminton Nederland het volgende besloten:

 

Alle clubactiviteiten worden per direct gestaakt, minimaal tot 1 september 2020

 

Hierdoor zullen er geen trainingen, (competitie-)wedstrijden, vrijspeel momenten, maar ook geen bestuurs- en commissie vergaderingen of andere bijeenkomsten meer plaatsvinden in de genoemde periode.  Mocht er aanleiding zijn, op basis van door de autoriteiten verstrekte informatie, om voornoemd besluit te wijzigen, dan wel te verlengen, zullen wij u hierover informeren via mail en de bekende Social Media kanalen.

 

Indien er vragen zijn kunnen deze per mail worden gesteld, waarbij reactie wat langer op zich kan laten wachten dan normaal. Wij rekenen op eenieders begrip in deze en spreken de hoop uit dat iedereen gespaard blijft van dit vreselijke virus!

 

Groet, Namens het voltallige bestuur,

 

Alex Brouwer

Voorzitter

 

IMPORTANT CORONA UPDATE

Dear members,

 

Taking the current information regarding the Corona virus into account the board of BC Castellum has decided to follow the guidelines as described by the municipality, SportUtrecht, NOC*NSF, Badminton Nederland:

 

All club activities are hereby cancelled, at least until the 1st of September 2020

 

This means that all training sessions, competition, recreational play and board- and committee meetings or other gatherings are cancelled. If there is any reason, as advised by authorities, to change or extend these precautionary measures we will inform you by E-mail and Social Media.

 

If this decision raises any questions you can ask these via E-mail, please note that a reaction from the board may take more time than usual. We count on your understanding and please stay safe and stay healthy.

 

Regards, on behalf of the board in BC Castellum,

Alex Brouwer

Chairman

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0