*/
 · 

Stelt zich voor .. de VCP

Even voorstellen: ik ben Erika Dubbeldam, in het dagelijks leven IC-verpleegkundige, en ben door het bestuur gevraagd om Vertrouwenscontactpersoon (VCP) te worden van de BC Castellum.

 

Ik speel al vele jaren met plezier badminton in onze vereniging en mijn dochter ook. Juist daarom vind ik het belangrijk dat kinderen én volwassenen zich vrij moeten voelen om te komen spelen in de vereniging. In een sociaal veilige en prettige omgeving.

(zie ook het document Sociale veiligheid in de vereniging op onze website).

 

Mede daarom heb ik toegestemd in deze functie. De VCP is voor de leden, de vrijwilligers, de ouders en het bestuur het centrale aanspreekpunt om er met elkaar voor te zorgen dat de wijze waarop we met elkaar omgaan binnen de vereniging , leuk en veilig blijft.

 

Als VCP luister ik naar het verhaal en help zoeken naar de juiste weg om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Ik doe niets waar geen toestemming voor wordt gegeven en waar de melder niet van op de hoogte is. Alles gaat in samenspraak. Belangrijk is om te weten dat ik buiten het bestuur sta en dat de VCP een adviserende functie is.

 

Je kunt ook bij mij terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarover je bang bent dat er niet serieus op gereageerd zou worden. Snel melden, erover praten , zorgt ervoor dat er (vroegtijdig) een einde wordt gemaakt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling wordt voorkomen. Ook als iemand ideeën heeft hoe problemen kunnen worden voorkomen, kun je deze bij mij voorleggen.

 

Zowel het bestuur als ik hopen dat men, al is het moeilijk, de stap kan zetten om het gesprek aan te gaan en op die manier een eind te maken aan iedere vorm van ongewenst gedrag. Om mijn rol van goed te kunnen vervullen, heb ik de bijscholing gevolgd bij het NOC*NSF. Men kan mij bereiken via email: vcp@bc-castellum.nl, ik geef dan zo snel mogelijk een reactie en bel terug.

 

Op een mooie samenwerking!

 

Groeten, Erika

Reactie schrijven

Commentaren: 0