*/
 · 

Voorstel aanpassing contributiebijdrage bond

In het voorjaar van 2019 heeft het bondsbestuur van Badminton Nederland, op basis van de actuele ontwikkelingen geconstateerd dat het noodzakelijk is om tot aanpassingen in het huidige contributiesysteem te komen. Hiervoor wordt een nieuw systeem tijdens de bondsvergadering van februari 2020 voorgesteld. Klik hier voor de uitgebreide uitwerking van dit voorstel.

Uitleg voorstel nieuw systeem per 2021

Het nieuwe contributiesysteem is een contributiemodel van verenigingsbijdrage, waarbij de hoogte alleen wordt bepaald door het aantal leden van de vereniging. Dit systeem is simpel om uit te leggen en is eenvoudig in de uitvoering: één bedrag per lid (wel met een verschil tussen senioren en junioren). In het kort is het nieuwe systeem gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • een verenigingscontributie op basis van het aantal leden van de vereniging met slechts één bedrag per lid: Senior €40,25 / Junior €20,15 (deze bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2020, in 2021 kan het bedrag licht afwijken i.v.m. indexatie);
  • geen extra bijdrage voor competitieteams (behalve voor de Ere- en Eerste divisie);
  • leden krijgen gratis toegang tot alle evenementen van Badminton Nederland, één keer per jaar per evenement (bijvoorbeeld de zaterdag van de Yonex Dutch Open);
  • de huidige basis verenigingsbijdrage wordt afgeschaft;
  • de toernooiheffing- en bijdrage worden eveneens afgeschaft.

Tijdens de Yonex Dutch Open is al een vergadering voor penningmeesters georganiseerd om over dit onderwerp te spreken. Tijdens deze vergadering is naast de pluspunten van het nieuwe systeem door een aantal verenigingen ook gewezen op de negatieve effecten die dit voor hun heeft.

 

Het bestuur van Badminton Nederland vindt het van groot belang dat de onderliggende redenen voor de voorgestelde wijziging met zoveel mogelijke (lid)verenigingen worden gedeeld en besproken maar ook dat er zoveel mogelijk input volgt die kan worden meegenomen in het voorstel. Er worden daarom extra regiovergaderingen georganiseerd. Tijdens de regiovergaderingen zullen we ook de effecten die de voorgestelde wijziging voor elke vereniging, op basis van ons bekende ledenbestand tot gevolg hebben presenteren en toelichten.

 

Wij volgen deze ontwikkelingen natuurlijk op de voet, en zodra bekend is of dit door gaat en wat de gevolgen zijn voor onze leden krijgen jullie dit meteen te horen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0