*/
 · 

Nieuws van het bestuur (december 2019)

Afgelopen maandag stond er een bestuursvergadering op de planning. In dit overleg zijn lopende zaken besproken zoals; de toernooicommissie, de Clubkampioenschappen (CKS), het initiëren van een zaalcoördinator, de Decathlon sponsordeal, de nieuwe sporthal genaamd Berlijnplein, het nieuwe contributiesysteem van Badminton Nederland (BNL) en de clubshirts. Het bestuur probeert binnenkort een kort bericht te sturen over een aantal van deze onderwerpen. 

ClubKampioenSchappen (CKS)
Wij zijn verheugd om te melden dat er drie vrijwilligers zich hebben opgegeven om het CKS te organiseren. Het CKS wordt waarschijnlijk verplaatst naar medio mei. Omdat februari een te kort tijdsbestek is om zo’n groot activiteit te organiseren. Binnenkort hopen wij jullie beter te kunnen informeren.

 

Nieuw contributiesysteem Badmintonbond

Afgelopen periode heeft de bond zijn plan gepresenteerd voor het nieuwe contributiesysteem. Het voordeel van het nieuwe stelsel is dat de competitiekosten, de toernooi heffing en de ticketprijzen voor het NK vervallen. Echter gaat elk badminton lid een vaste bondsbijdrage betalen. De senioren gaan circa 40,- en de jeugd gaat circa 20, - betalen. Het systeem gaat in vanaf januari 2021. Het bestuur is aan het kijken hoe wij met de situatie om gaan.

 

Missie en visie

Op 16 oktober was er een beleidsvergadering tussen de bestuursleden. Hierin is de huidige missie en visie besproken. Tijdens de commissievergadering op 11 december willen wij onze standpunten toelichten. Daarnaast zullen vrijwilligers de ruimte krijgen om hun gedachtes te delen.

 

TC Overleg

Ook was er op 28 oktober een TC-overleg. Hier heeft het bestuur en de technische commissie elkaar ingelicht over de opstart van het seizoen. Tevens is het plan van aanpak voor de tweede seizoenshelft besproken.     

Tot slot werden wij vergezeld met twee geweldige vrijwilligers bij het onderwerp; vrijwilligersbeleid. Zij waren op eigen initiatief aanwezig bij de presentatie van Badminton Nederland (BNL). Super! Zij hebben de voorlichting vertaald naar het bestuur toe en gepresenteerd aan hen. Tijdens het overleg is er gesproken over een stappenplan die binnenkort uitrolt. Plannen genoeg! 

 

De volgende bestuursvergadering is op 16 december.  Als je een vraag, een opmerking of een compliment hebt, dan kan dat hieronder. 

Reactie schrijven

Commentaren: 0