*/

Spelen in seizoen 2020/2021

<English version below>

Beste leden,

 

Dinsdag, 25 augustus, start het nieuwe seizoen. We kunnen weer vrijspelen op dinsdag (19.30-22.30 uur) en op donderdag (20.00-22.30 uur) in de CultuurCampus. Vanaf 1 september starten de trainingen voor leden die zich daarvoor opgegeven hebben.

 

COVID-19/Corona

 

Helaas is het Corona virus niet verdwenen. Als vereniging moeten wij ervoor zorgen dat de richtlijnen, zoals het RIVM die opgesteld heeft, nageleefd worden. Naast de basisregels hebben wij aanvullende maatregelen getroffen.

 

Tijdens de Zomerbadminton hebben we ervaring opgedaan met het vooraf digitaal aanmelden. Deze methode werkte goed en willen we dan ook voorzetten. Dit kan via deze link. In verband met de Corona maatregelen is vooraf inschrijven vereist. Op deze manier kunnen wij waarborgen dat het maximaal aantal toegestane personen niet overschreden wordt. In het kader van een eventueel contactonderzoek is registratie ook noodzakelijk. Diegenen die zich niet vooraf registreren kunnen mogelijk niet toegelaten worden.,

 

Zaalwacht

 

Tevens is bij het Zomerbadminton ervaring opgedaan met een Corona Coördinator (CoCo)/ Zaalwacht.

 

Om dit systeem op te zetten en draaiende te houden gaan wij een zaalwacht systeem opzetten. Deze zaalwachter zal er in het begin van de speelavond voor zorgen dat de binnenkomende spelers zich registreren en zal de 20 minuten speelrondes in de gaten houden. Daarnaast worden potentieel nieuwe leden van informatie voorzien.

 

Voor deze zaalwacht-rol/ taak doen wij een beroep op alle leden, vele handen maken licht werk. De inschatting is dat je maximaal 2 keer per seizoen als zaalwacht opgesteld zult worden. De indeling hiervoor zal worden gemaakt door Chantal en Robin. Eventuele voorkeuren kunnen ook met hen worden gedeeld. 

 

We begrijpen dat dit een grote verandering is, echter gezien de huidige regels rondom Corona kunnen wij niet zonder een zaalwacht per speelavond.  

 

Voor meer informatie ivm sporten en Corona verwijzen wij jullie naar de volgende websites: protocol, NOC*NSF  en RIVM .

 

Wij wensen iedereen een blessure- en Corona-vrij badmintonseizoen toe!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur BC Castellum

www.bc-castellum.nl

 

<ENGLISH VERSION>

 

Dear members,

 

Tuesday, the 25th of August, our regular season will start again. We can enjoy free play every Tuesday (19.30-22.30 hr) and Thursday (20.00-22.30 hr) at the CultuurCampus in Vleuterweide. Training sessions start from the 1st of September for the ones who registered for training.

 

COVID-19/Corona

 

Unfortunately the Corona virus is still among us. As a club we have to make sure that we follow the guidelines of the RIVM, furthermore we have set some extra measures.

 

During the summer we gained experience with digitally signing up for a specific evening. This method worked well and we want to continue with this system, please use this link. This way we can monitor if a maximum amount of players per evening has been reached. When you do not sign up there is a chance that you can not play when you enter the facility. Registration is always necessary (either beforehand or on the spot when there is still capacity) for source and contact investigation.

 

Coordinator

 

Furthermore we gained experience with coordinators during the summer which we would like to continue. This person will make sure that at the beginning of the evening all players are registered and the 20 minute playing rounds are considered. Furthermore information is provided to new members. For this role we will appeal to all members.  We estimate you will be a coordinator for a maximum of 2 evenings per year. Chantal and Robin will divide the evenings among our members, preferences can of course be shared.

 

We do understand this is a big change, however with the current measurements due to Corona a coordinator is a necessity. 

 

For more information regarding sports and Corona you can take a look on these websites: protocol, NOC*NSF and RIVM .

 

We would like to wish you all a safe and healthy season! 

 

Best regards,

Bestuur BC Castellum

www.bc-castellum.nl