*/

Bestuur en commissies

Dagelijks bestuur

Alex Brouwer
Voorzitter

Email

Tjan Man
Vice Voorzitter

Email

Chantal Lodewikus

Secretaris 

Email

Gabriëlle Panhuijsen

Penningmeester

Email

Rene van Kuik

Vice Penningmeester

Email


 Technische Commissie (TC)

Robbert Cuypers
TC Senioren

Email

Celine Maas
TC Jeugd 

Email

Jesper Lamme
TC Jeugd 

Email

Anne Marie Berndsen

TC Recreanten

EmailTrainers 

David Noya

Trainer Senioren

Email

Odette Timmer

Trainer Recreanten

Email

Wouter Kil

Trainer Jeugd

Email


 Competitie Contact Personen (CCP)

Ingrid Bijsmans

CCP Senioren

Email

Frank Breedveld
CCP Recreanten

Email

Egied Bormans
CCP Junioren

Email


Activiteiten Commissie (AC)

Robin Doorn

AC Senioren

Email


Danielle van Houten

AC Junioren

Email

Linda van Haperen
AC Junioren

Email


Overig

Jeugdbegeleiders
Marleen Dijkhuizen

Walter Drieënhuizen

Email

Daniëlle van Houten

Coördinator Jeugdtoernooien

Email

Marco Miltenburg
Sponsoring

Email


Kee Man

Nieuwsbrieven

Email

Peter Blom

Ledenadministratie

Email

Sandor Nieuwenhuijs

Webmaster & koelkastcommissie

 

Email