*/

Corona maatregelen BC Castellum

laatste wijziging/last update:  16 jan 2022

--- ENGLISH VERSION BELOW ---

 

Beste leden,

 

Afgelopen vrijdagavond is er bekend geworden dat we weer mogen sporten. Dat is goed nieuws. Hieronder schrijven wij wat dit betekent voor onze vereniging.

 

We gaan vanaf maandag 17 januari weer badmintonnen volgens onze reguliere tijden, dus de eerste speelavond is dinsdag 18 januari. Op dit moment is het nog niet geheel duidelijk wat er precies met de competitiewedstrijden gaat gebeuren. Hiervoor zijn we afhankelijk van de besluitvorming van de Nederlandse Badmintonbond. Onze Competitie Contact Personen (CCP) staan in nauw contact met de Nederlandse Badmintonbond. De CCP’s zullen de competitiespelers op de hoogte houden van de voortgang.

 

In onze e-mail van 15 december jl. hebben wij geschreven dat we extra sportzaalcapaciteit voor de senioren hebben gereserveerd. Deze speelmomenten in de Sportcampus komen nu te vervallen.

Voor de dinsdag- en donderdagavond (senioren) moet er weer een zaalcoördinator-vrijwilligersschema komen. Wij roepen iedereen op om zich als vrijwilliger voor minimaal één avond op te geven via deze link.

 

 

We willen verantwoord en veilig badmintonnen. We volgen de maatregelen van de rijksoverheid.  Daarom zijn de volgende maatregelen van toepassing;

 1. Buiten de badmintonvelden houden we voldoende afstand en houden rekening met anderen.
 2. Binnen gebruiken we mondkapjes. Het mondkapje mag af tijdens het sporten.
 3. Leden boven de 18 jaar hebben een geldige corona toegangsbewijs (QR-code).
 4. Geen publiek bij wedstrijden of vrijspelen.
 5. De ouders jeugdspelers brengen en halen hun kinderen bij de deur.
 6. Het borreluurtje in De Scheg blijft gesloten.
 7. Reservering is niet noodzakelijk.

We weten niet hoelang deze situatie gaat duren. Wij zullen de situatie opnieuw bekijken als de landelijke corona maatregelen wijzigen. We wensen iedereen veel sportplezier toe.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

www.bc-castellum.nl

 

------------- ENGLISH VERSION  ---------------

 

Dear members,

 

Last Friday our government announced the opening of sport clubs again. That is good news. Below we explain what this means for our us.

 

We will be playing badminton again from Monday 17 January according to our regular hours which means our first evening of free play will be Tuesday the 18th of January. At the moment it is not entirely clear what exactly will happen to the competition matches. For this we depend on the decision-making of the Dutch Badminton union. Our Competition Contact Persons (CCP) are in close contact with the Dutch Badminton union. The CCPs will keep the competition players informed if any news is available

 

In our e-mail of December 15th, we wrote that we have reserved extra sport accommodation for the senior players. These playing moments in the Sports Campus sports hall are now cancelled.

 

For the Tuesday and Thursday evenings (seniors) we need a schedule of volunteers, acting as hall coordinator. We call on everyone to sign up as a volunteer for at least one evening via this link.

 

 

We want to play badminton responsibly and safely. We follow the measures of the central government. Therefore, the following general measures apply;

 1. Outside the badminton courts we keep sufficient distance and take others into account.
 2. Inside we use facemasks. It is allowed to take the mask off during playing badminton.
 3. Members over 18 years old must have a valid corona ticket (QR code).
 4. No audience at competition matches or free play.
 5. The parents of our junior players bring and pick up their children at the door.
 6. The bar in De Scheg will remain closed.
 7. Reservation is not necessary.

We don't know how long this situation will last. We will review the situation if the national corona measures changes. We wish everyone a lot of sports fun.

 

Best regards,

The board

 

--

Met vriendelijke groet,

Bestuur BC Castellum

www.bc-castellum.nl